Embrace er Norkirken Melhus sitt eget ungdomsarbeid. Sammen med ungdommene har vi satt følgende visjon og målsetting:

Å nå og påvirke vanlige ungdommer med et godt fellesskap, håp og kjærlighet. Og alt dette sammen med vår trofaste GUD.

Embrace samles til fellesskap fortrinnsvis fredager på Melhus bedehus. Der kan du forvente god stemning, fellesskap, høy musikk, lovsang, input, lek og kiosk. 

Embrace er for deg som går på ungdomsskole og oppover.

Nor-konfirmantene vil også delta på samlinger som en del av opplegget. 

For mer info om samlinger, kan du besøke Embrace på facebook eller Norkirken sin kalender på startsiden.