Open/Close Menu Menighet i Melhus

Tema for våren 2023 er SANNHET. Dette vil være den overhengende overskriften når vi starter taleserien “Sannheten om….” på våre gudstjenester. 

Tittelen Sannhet i seg selv har kanskje ikke så stor effekt. Men når vi begynner å grave og undersøke hva Sannheten er, har vi tro på at dette vil berøre oss på ulike plan, utfordre oss, kanskje provosere, og rokke med kulturelle og samfunnsdogmatisk lære. Men ikke minst en  mulighet til å sette oss fri. 

Først og fremst vil temaet gjenspeile bibelens budskap og vi vil undersøke nærmere hva den sier om sannhet. Nettopp fordi vi tror at bibelen er Guds ord og den som taler sannhet.   

normisjon 2
FØLG OSS: