Velkommen til årsmøte for MUV 2017!

Program og saksliste kommer fortløpende.

Vi vil på dette møtet velge styre og styreleder. Som informert om tidligere stiller sittende styre til valg. Dersom du kjenner på at du vil bidra inn i styret, er det veldig positivt. Bruk gjerne kontaktskjema på nettsiden dersom du har spørsmål eller ønsker å stille til valg. Det gjelder også dersom du har en sak du ønsker å ta opp.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Valg ordstyrer/referent

3. Valg av to stemmeberettigede til å godkjenne protokollen

4. Årsmelding for 2016

5. Revidert regnskap for godkjenning

6. Godkjenning av vedtekter

7. Valg av styre

8. Eventuelt

Som en del 2 av årsmøte, vil vi spise pizza og sammen være i bønn og lovsang. Gi beskjed om evt. allergier på følgende epost: muv.melhus@gmail.com

Det er blitt foreslått for styret om vi ikke kan flytte møtetidspunkt på MUV fram til 16:30 av praktiske årsaker. Vi tar en runde på dette i plenum på årsmøtet. Vi vil snakke om tematikk for undervisning framover, hvordan vi kan gjøre det enklere å invitere folk med på MUV og andre tanker om fremtiden.

Velkommen! 🙂