Tiltak i MUV Melhus ang. koronavirus og smitte

OPPDATERT (12.03.20):

Som forebyggende tiltak avlyses alle gudstjenester og større samlinger i MUV Melhus før påske. 

Vi styres ikke av frykt, men oppfordrer til å opptre ansvarlig og solidarisk i situasjonen vi står oppe i lokalt, nasjonalt og globalt.  I vår egen menighet har vi mennesker som vil være svært sårbare ved smitte, samtidig som det pågår en stor dugnad i samfunnet for å demme opp videre utvikling. Dette er tungtveiende momenter når også MUV Melhus ser på nødvendige tiltak.

Menigheten oppfordrer i stedet til å samles i smågrupper/huskirker/MUV-grupper og til felles bønn for menigheten, lokalsamfunnet og den globale situasjonen. 

Følg linken (kommer) og du vil få en oversikt over hvordan du og vi kan videre fungere som fellesskap/kirke, kan holde deg oppdatert og engasjere deg videre.  

Råd og tiltak ifm MUV Melhus’ arrangement framover.

 

Styret i MUV Melhus vil fortløpende legge føringer og beslutninger for hvilke tiltak vi som menighet tar for å bidra til å forebygge og hemme smittespredning.

I våre vurderinger vil vi forholde oss til det Folkehelseinstituttet (FHI) sier, samt kommunens lokale anbefalinger, og verken bidra til å bagatellisere eller spre unødvendig frykt rundt situasjonen.

Denne siden vil bli oppdatert forløpende om tiltak og beslutninger om fremtidige gudstjenester og andre arrangementer.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra ved å ta nødvendige hensyn, særlig med tanke på de ekstra sårbare, og be for myndigheter, helsepersonell og situasjonen.

(Denne informasjonen er en omformulert utgave av Salem Menighet sin kunngjøring)