Velkommen til gudstjeneste og Storsamling!

Sammen med fellesskapene tilknyttet Melhus bedehus inviterer vi til felles gudstjeneste og storsamling. På Melhus bedehus finnes flere fellesskap, foreninger, andre møtepunkt og tilknytninger. Nå samles vi sammen. Det er godt å kjenne på at man er flere. Og vi vil på ny sette fokus på enhet, hva vi står sammen om og viktigheten av å samles på tvers av generasjoner.

 

PROGRAM:

Mini-Muv / Søndagsskole for barna -inkl. fotballkamp for de eldste barna

Taler: Lisa F. Haugen

Enkel servering etterpå.

Sted: Melhus Bedehus

Tid: 15. sept kl 17:00

Hjertelig velkommen!