Velkommen til Senegal-kveld! 

 

Onsdag 11.09.19 – kl 18:00 – Melhus bedehus

 

Velkommen til en samling med fokus på vårt nye engasjement Senegal. Sammen med Normisjonsforeningen i Melhus inviterer vi til en innholdsrik og nyttig kveld med god info om pionerarbeid i Senegal. Det vil bli mulighet til å komme med spørsmål og innspill. 

 

Gud vil at alle folkeslag skal få høre evangeliet. Misjon handler like mye om oppdraget vårt lokalt som utover våre landegrenser. 

Sammen med flere Normisjons-fellesskap i Midt-Norge, deriblant Norkirken Molde, Salem Menighet og Normisjon Børsa, vil vi engasjere oss i pionerarbeid i Senegal noen år framover. Vi vil skape tilhørighet, lokalt engasjement og være tett på det som skjer. Det får vi til gjennom direkte kontakt med lokale kjente i feltet, mulighet for å reise nedover til Senegal, gjennom givertjeneste og aksjoner i menigheten og forhåpentligvis relasjoner til de lokale. 

Mer om prosjektet og hvordan vi kan engasjere oss, vil vi få høre om i høst. Velkommen til Senegal-kveld på Melhus bedehus, onsdag 11.09.19 kl 18:00. 

10% av all kollekt og givertjeneste til MUV vil gå til misjonsengasjementet.