På våre to siste gudstjenester før sommeren vil tema være: Bønn.

Bønn er vårt viktigste våpen og kanskje den viktigste kommunikasjonskanalen til vår Far. Men ikke alle har et naturlig forhold til bønn. Hvordan skal jeg be? Hvorfor skal jeg be? Når skal jeg be? Hører Gud når jeg ber? Hva skal jeg be om?

Kanskje får du svar på noen av disse spørsmålene på vår neste gudstjeneste.

Ingvild Hammernes starter taleserien 03.06

Rune Breivold Haugen avslutter taleserien 10.06