MUV søker pastor i 50% stilling

MUV sin visjon er å være: “Et utrustende og åpent fellesskap som ved Guds kjærlighet ønsker å tjene mennesker rundt oss.”

MUV er en forsamling tilknyttet Normisjon på ca.100 personer, som holder til på Melhus bedehus. Forsamlingen er for alle aldre, men består i dag hovedsaklig av barnefamilier.

Vi søker etter en visjonær og dynamisk pastor som har hjerte for å bygge fellesskap. 

Vi er på jakt etter en person som kan være med å videreutvikle MUV, og:

– kan lede og utruste forsamlingen

– som har erfaring med å forkynne

– som er utadvendt og kontaktskapende

– planlegger i tett samarbeid med lederskapet

Søker må identifisere seg med Normisjons verdigrunnlag, slik det er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatt. Lønn etter Normisjons regulativ.  Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til Torbjørn Landmark tlf.97423589.

Ønsket tiltredelse: etter avtale

Søknadsfrist: 10.august

Søknad sendes til Normisjon region Trøndelag v/ regionleder Inger Brit Rødberg.

Inger.brit.rodberg@normisjon.no

MUV-logo 2.hvit