MUV Melhus bytter navn til Norkirken Melhus. 

På MUV sitt årsmøte 5.mars ble det gjort vedtak om navnebytte til Norkirken Melhus. Norkirken er et vel etablert begrep innenfor Normisjon, og en lang rekke forsamlinger bruker nå dette i sine navn. MUV ble etablert som en menighet innad i Normisjon tilbake i 2016, og nå kommer altså navneendringen som  tydeliggjør tilhørigheten innad i Normisjonsfamilien.
 
Som forsamling er vi ikke bare en del av Normisjon, men også tilknyttet Den norske Kirke. Vi opplever mye godt samarbeid med Kirken i Melhus, dette ønsker vi å se enda mer av framover sier pastor i Norkirken Melhus, Rune Breivold Haugen. Navnebyttet er også viktig fordi vårt nye navn er mye tydeligere på hvem vi er. Vi er en kirke, åpen og tilgjengelig for alle, med et ønske om å nå ut med evangeliget til alle generasjoner både her på Melhus og også gjennom Normisjon sine misjonsprosjekter utenlands.
 
Grafisk profil til bruk på webside, facebook og annet materiell lanseres senere i år, det gleder vi oss til sier Breivold Haugen.