MUV - familiemøte

Velkommen til familiemøte i MUV! Dette er en gudstjeneste tilpasset alle generasjoner. Det vil si at det ikke er mini-muv denne gang, men heller en andakt tilpasset de aller minste. 

Kom å bidra til at dette blir en flott møteplass for hele menigheten! 🙂