MUV Extra - bibeltime med Vegard Soltveit

 

 

Velkommen til MUV Extra og bibeltime med Vegard Soltveit i peisestua på Melhus bedehus kl 19:30. Vegard vil undervise med tema og utgangspunkt i Salme 67: Velsignet for å forkynne.

MUV Extra er for deg som ønsker ekstra påfyll og et ekstra treffpunkt. Åpent for alle!