Velkommen til medarbeiderfest i MUV Melhus! 

Dette er en invitasjon til deg som er eller ønsker å være medarbeider i MUV Melhus! Velkommen til deg som har en tjeneste under gudstjenesten, smågruppeledere, konfirmantledere, ungdomsledere, styreverv og/eller annet engasjement/rolle i MUV. Vi ønsker å sette pris på deg ved å invitere til “fest”!

Agenda er fellesskap og pizza. 

Vi vil få litt informasjon om de ulike tjenestene og det som ligger foran. 

Velkommen skal du være!