Årets julegave!

Årets julegave-aksjon går til MUV Melhus sitt arbeid lokalt og internasjonalt. 

Vi er en voksende menighet som først og fremst ønsker å vokse nærmere Jesus, Men samtidig dele videre det håpet som vi selv har del i. Vår visjon og strategi sier noe om hvem vi er, hva vi ønsker å oppnå, hva vi strekker oss etter og hva du er med å gi til.

* Ei kirke som utruster alle generasjoner til et liv med Jesus

* Et åpent og varmt fellesskap som inkluderer og deler liv

* Et tjenende fellesskap som oppbygger hverandre og som ut i fra Guds kjærlighet elsker mennesker rundt oss

* Ei synlig kirke som bidrar positivt til samfunnet vi lever

* Ei kirke som ser og løfter opp de utstøtte og svake

Hva konkrèt går pengene til?

MUV Melhus driftes alene av pengegaver, givertjeneste og utallig frivillig innsats av mennesker som ønsker å bygge kirke på Melhus og omegn. Dette fordeler seg på flere poster, noen av de største er: Lønnskostnader, leiekostnader til gudstjeneste og andre samlingspunkt, innkjøp av div utstyr og innhold i tjenestegrupper, gaver til misjonalt engasjement lokalt og internasjonalt. 

Hva kan bli?

I 2016 satte menigheten seg et mål om å ansatte pastor i fast stilling. Takket være givertjeneste og stort engasjement har vi i dag pastor i fast stilling. Med en voksende menighet vil det nå være strategisk å frigjøre større midler og ressurser inn i de yngste generasjonene. Vi ønsker å se en større andel barn og ungdom som etterfølger Jesus, som trives, kjenner seg hjemme og kjenner at de har en plass i fellesskapet. Håpet og ønsket er å opprette en barne- og ungdomsarbeider i MUV Melhus. Vi har aldri vært nærmere og håper dette snart kan bli en realitet. 

Vi tror dette er Guds vilje og du er velkommen til å bidra til å nå dette målet. Du kan engasjere deg i bønn, tjeneste og givertjeneste. 

Hvordan gi?

VIPPS: #534221 

Kontonummer: 4230 53 58287

Fast givertjeneste: KLIKK HER

Merk gjerne gave med “Julegaven 2019”

Tusen takk for gaven du gir!

10% av alle gaver og givertjeneste går til vårt misjonsengasjement i Senegal.

Guds fred og god jul!