Gudstjenester våren 2020

Som en følge av nasjonale retningslinjer kan vi pr. dags dato enda ikke møtes flere enn 50 stk om gangen, samtidig gjelder enmetersregelen. I den forbindelse vil gudstjenestene se noe annerledes ut framover. Gudstjenester vil foregå kl 20:00-21:00 på gitte datoer fram til evt. nye retningslinjer blir gitt. 

Lederskapet jobber med å finne gode løsninger for fellesskapet og vi håper at vi kan legge til rette for at de alle minste blant oss kan delta snart. Det er sårt og ikke kunne slippe til barna på våre gudstjenester, men vi ber om at vi kan være et fellesskap med alle generasjoner representert om ikke alt for lenge. 

Gudstjenester og arrangement våren 2020:

  • 19.05 kl 20-21 Bønn og lovsang i peisestua

  • 24.05 kl 20-21 Gudstjeneste i storsalen

  • 06.06 kl 14:00 Konfsamling (sommeravslutning)
  • 06.06 kl 19:30-21:30 Embrace i storsalen
  • 07.06 kl 20-21 Gudstjeneste i storsalen