MUV er med å støtter NLM sitt prosjekt i vest-Mongolia, som Marit og Sondre Hugdal er ansatt i.

Ti prosent av fast givertjeneste og kollekt under gudstjenesten vil gå til dette prosjektet. I tillegg er det åpent for å arrangere andre aksjoner i tillegg om det er ønskelig.

Kort om prosjektet: Det et prosjekt for å bedre levevilkår og rettigheter til barn med utviklingshemninger i vest-Mongolia. Barn med utviklingshemninger gjemmes gjerne bort og får ikke være en del av samfunnet som andre barn. Førprosjektet startet i Januar 2018 og skal vare i to år. Når selve prosjektet iverksettes i 2020 vil fokuset ligge der førprosjektet tilsier at behovet er størst.

Ekteparet Hugdal reiser ut for en 4-årsperiode. Sondre er også fra Kvål, og vi håper ar det kan skape nærhet til prosjektet gjennom Sondre og Marit.

Les mer om prosjektet på NLM sin hjemmeside