Velkommen til samtale om tweens og konfirmantarbeid

Etter årsmøtet (kl 1900) i peisestua på bedehuset, onsdag 06.mars, vil vi samtale om tilretteleggelse for tweens-arbeid og orientere om plan for konfirmasjon i  MUV Melhus. Dette er to punkter som står tett opp mot hverandre og vi vil derfor belyse begge punkter. Her blir det gode muligheter til å komme med ideer, tanker og visjoner om hvordan MUV kan legge til rette for en generasjon som fort havner mellom to stoler. 

Har du ikke mulighet til å delta på årsmøtet, kan du komme direkte til denne bolken som starter en gang etter kl 20:00 når årsmøtet er avsluttet. 

Velkommen!