Ettåring i Norkirken Melhus

Kunne du tenkt deg å bygge menighet i Melhus?

Norkirken Melhus er en nyetablert menighet tilknyttet Normisjon, som har sitt utspring fra et kristent fellesskap som har eksistert siden 2005.   Menigheten består i dag av pastor i 80% stilling, samt en ungdomsarbeider i en midlertidig stilling på 10%. I tillegg har vi de viktigste, en stor gjeng frivillige i alle aldre som driver menigheten. De ansatte er i tillegg en del av en større stab i regionen som består av Normisjon Region Trøndelag, Salem Menighet, Trondheim Samtalesenter, Acta Barn og Unge, bibelskolen GUS og Cafè 22b. 

Vi ønsker å bety en forskjell på Melhus og nå mennesker med evangeliet om Jesus gjennom ulike møtepunkt, engasjement og aktiviteter som gudstjenester, ungdomsklubben Embrace, misjonsarbeid i Senegal, barnearbeidet mini-muv, småfellesskap, alphakurs, bønnesamlinger og lignende. 

Vi ønsker å komme i kontakt med deg/dere som vil være med å velsigne Melhus gjennom Norkirken Melhus, som ønsker å nå mennesker med evangeliet, som vil prøve og se om menighetsarbeid er er et steg i din retning, og som vil tilegne seg nyttig tjeneste- og ledelseerfaring. 

Vi ønsker å legge til rette for at du skal bli godt utrustet til et liv i tjeneste for Gud. Stillingen vil bli tilpasset individuelle ønsker, behov og personlighet og kan f.eks rette seg mer eller mindre inn mot områder som:

  • Barnearbeid og søndagsskole
  • Konfirmantarbeid
  • Ungdomsarbeid
  • Administrasjon
  • Forkynnelse 
  • Praktisk tilrettelegging
  • Smågruppearbeid
  • Og andre lederoppgaver

Tjenesten utgjør minimum 7 timer og opp til 37,5t i uka og kan f.eks kombineres med annen inntektsgivende jobb. 

Samarbeid med Gå Ut Senteret

Som en del av et større samarbeid får du muligheten til å gå på linjen “Tjeneste og Ledelse” på Gå Ut Senteret som du kan lese mer om HER.

Du kan ha rett til inntil ca 45 000 kr i stipend fra Lånekassen, i tillegg til ca 90 000 kr i studielån. I tillegg kommer eventuell overnatting, reise til/fra kurssamlinger og tjenestested, samt levekostnader i tjenesteperioden. 

Kontakt og spørsmål

Norkirken Melhus: rune@norkirkenmelhus.no

Gå Ut Senteret: orjan.tinnen@normisjon.no