Pastor i et års permisjon

Vår pastor Rune går ut i permisjon fra høsten av for å ta et studieår på Gå Ut Senteret og NLA Høgskole. Styret arbeider for å få på plass en vikarløsning. Om noen har innspill til oss, eller er vet om noen som kan være aktuell til å vikariere som pastor gjennom skoleåret 2021-2022, så ta gjerne kontakt med styreleder i Norkirken Melhus, Torbjørn Landmark (torlaned(at)gmail.com  eller leder i Normisjon Trøndelag Inger Brit Rødberg (inger.brit.rodberg(at)normisjon.no

For øvrig vil studiene  stort sett foregå i Trondheim og engasjementet og tilstedeværelse i Norkirken Melhus vil vedvare, men da i et frivillig engasjement og i en anne rolle. 

En større uttalelse kan du lese på vårt nyhetsbrev eller høre under årsmøtet  11.mai, der også lederskapet vil redegjøre for prosessen videre.