INFO ANG. ARRANGEMENT HØSTEN 2020

På bakgrunn av siste oppdatering og anbefalinger fra myndighetene, har vi valgt å  kjøre kveldsmøte kl 20:00 den 22.11.20 i stedet for gudstjeneste kl 17:00. Vi står ovenfor en usikker tid, da mye plutselig kan forandres, noe som også påvirker oss i større eller mindre grad. Det vil derfor kunne komme endringer, utsettelser og/eller avlysninger på kort varsel.

Så lenge vi kan arrangere sammenkomster i tråd med myndighetenes anbefalinger, gjør vi det. Og det er viktig at smittevern blir tatt på største alvor.

Vi gjør følgende tiltak førskommende samling:

  • Max 50 stk deltakere
  • Minst to meter avstand mellom stolrekkene
  • Ingen servering av kaffe
  • Vi legger ikke opp til mingling 
  • Ingen forbønn i tradisjonell forstand
  • Ingen nattverd
  • Samling kl 20:00 uten di minste barna 

Ellers vil Embrace gå som vanlig, med smittevernsvakt tilstede.

Det samme gjelder bønnesamlingene våre annenhver tirsdag.  

Ønsker du forbønn eller noen å snakke med, bruk gjerne kontaktskjemaet i menylinja og du blir satt i kontakt med rett person. 

Lederskapet ved Torbjørn, Rita, Ann-Eli, Maria, Kåre og Øystein. 

 
“Herren er nær hos dem som har et knust hjerte.
Han frelser dem som er knust i sin ånd.
Det kan komme mange slags plager og problemer i livet, men Herren vil hjelpe dem som vil leve for Ham.
Gud vil være med dem og bevare dem!” Salmene 34, 19-20