AVLYST – arrangementet er dessverre avlyst.

 

Velkommen til Inspirasjonsdag i Norkirken Melhus! 

 
Vi får besøk fra ledergruppa ved Normisjons felleskontor, med bl.a.:
• Ny generalsekretær Kjetil Vestel Haga
• Ny internasjonal leder Tore Bjørsvik
• Acta-leder Kristian Øgaard
 
Tema vi ønsker å ha fokus på:
• Fellesskapets betydning. Hvordan utvikle det videre?
• Nasjonal / internasjonal misjon: hvordan henger det sammen?
• Acta – hvilke muligheter gir det?
 
Samtale og spørsmål underveis.
 
Samlingen starter med lunsj, og det blir kaffepause underveis.
Kollekt til Normisjon og Acta sitt arbeid i region Trøndelag.
 
Påmelding via påmeldingsskjema (klikk her: https://forms.gle/RTHoHg9VR5kA6Hzy8) evt. til regionkontoret innen: fredag 6. november
E-post: region.trondelag@normisjon.no / tlf. 40 44 88 70
Pris pr. person: kr. 150,-
Arrangementet vil gjennomføres med smitteverntiltak