Menighetsweekend 30okt-01.nov UTSATT

Grunnet mangel på ressurser i møte med dagens smitternstiltak ser vi oss nødt i å utsette årets menighetsweekend til over nyttår. Vi velger å arrangere ny weekend når vi ser at dette kan gjøres på en god og trygg måte. Ny dato og info kommer fortløpende. Mvh lederskapet i Norkirken Melhus.