OFFISIELL ÅPNING AV DE NYE BARNEROMMENE

Søndag 03.02.19 ble de nye barnerommene på Melhus bedehus offisielt åpnet under MUV Melhus sin gudstjeneste. På vegne av bedehusstyret takket Jan Petter Opedal alle som har bidratt til dette prosjektet. Det ble også rekket en ekstra takk (og i form av blomster) til prosjektleder Øyvind Løvås, Håvard Gunnes, Ingveig- og Øystein Fossli m.fl. for deres mangfoldige timer med innsats. Etter gudstjenesten ble det omvisning med noe ekstra godt i glasset. 

Det er viktig at de minste generasjonene trives på bedehuset og i MUV Melhus. Og vi er glade for at bedehusstyret også har fokus på dette. En ekstra stor takk til bedehusstyret som ønsker å investere i de aller minste.

 

Nå kan flere tilhørende barnegrupper, ungdomsgrupper og voksengrupper benytte seg av gode tilrettelagte rom for undervisning og hobbyvirksomhet. Og vi ber om at rommene skal bli til velsignelse for mange generasjoner nå og framover.