Søndagens gudstjeneste avlyst

I lys kommunens orientering om økt smitte i Melhus (19.06.21) i løpet av uka og helga, har lederskapet sammen med pastor valgt å avlyse søndagens (20.06.21) gudstjeneste. Vi beklager at dette skjer på så kort varsel, men håper på forståelse. Nytt samlingspunkt søndag 27.06.21 blir annonsert på facebook og hjemmeside fortløpende i løpet av uka. Guds fred og god søndag!