Kjære MUVer!

“Velkommen til årsmøte i menigheten!

Etter møtet serveres det pizza og brus. Vi oppfordrer alle til å komme med tilbakemeldinger, innspill og tanker rundt menighetens aktiviteter, drift og fremtid. Vel møtt!

Hilsen MUV-styret”

Saksliste, regnskap og årsmelding sendes ut pr. epost. For å motta dette, meld deg på nyhetsbrevet vårt, nederst til høyre på framsiden www.norkirkenmelhus.no.

Evt. etterspør på mail til muvmelhus@gmail.com