Velkommen til årsmøte i Norkirken Melhus 

TID: 20:00-22:00

STED: Øya vgs


Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer og referent

  3. Valg av to stemmeberettigede til å godkjenne protokollen

  4. Årsmelding for 2020

  5. Revidert regnskap for godkjenning

  6. Budsjettforslag 2021

  7. Valg av styremedlemmer

  8. Eventuelt

    Etter årsmøte blir det pizza og prat om veien videre for menigheten. Lederskapet vil dele tanker, visjoner og ønsker for framtiden. Vi oppfordrer alle til å delta i samtalen og kom gjerne med innspill til ledelsen og menigheten som helhet. 

Årsmelding og revidert regnskap er sendes på mail til medlemmer i Norkirken Melhus.

Alle nye medlemmer som har meldt seg inn og betalt nytt medlemskap innen 1. mars har stemmerett på årsmøtet – eller eksisterende medlemmer må ha betalt før årsmøtet starter. Dersom du enda ikke har betalt medlemskap, kan du gjøre det HER

PS! Vi gjør oppmerksom på at vi forholder oss til nasjonale og lokale smittevernregler. Følg med på hjemmeside, facebook og sms for evt. utsettelser og avlysninger. 

For å delta må du melde deg på via dette påmeldingsskjemaet