Kjære muver!

Her kan du lese hva styreleder Ragnhild Haugen har referert fra stiftelsesmøte og visjonskveld, 20.april 2016.

“Vi hadde en flott visjonsdag onsdag 20.april.
Torbjørn Landmark informerte om prosessen vi er inne i og jeg tenker det er greit for de som ikke hadde anledning til å komme å få en kort oppsummering.

MUV ble i fjor høst registrert som en forening i Normisjon. Vi ønsket i forbindelse med denne visjonskvelden også å bruke anledningen til å “stifte” foreningen. Dette gjorde vi ved at alle som var her skrev navnet sitt på ei liste som ble sendt rundt. Dermed har vi formelt stiftet foreningen slik at vi framover vil ha et LITT mer formelt opplegg rundt valg av medlemmer til styret, godkjenning av årsberetning, regnskap etc etc.

Måten vi gjør dette på er at vi som sitter i styret i dag fortsetter som et ‘interimstyre’ fram til årsmøtet neste år. Fram til da vil vi etablere litt mer rundt vedtekter, sørge for at vi har et regnskap og budsjett som kan legges fram, og at vi i god tid innen da har fått på plass en valgkomite som innen møtet fremlegger forslag til nye og utgående medlemmer av styret. Valgkomiteen ønsker vi å få på plass så fort som mulig.

Medlemskap i MUV vil ANTAGELIG være nødvendig for å kunne stemme på årsmøte og for å kunne stille i styret. Dette vil beskrives i foreningens vedtekter. Merk at medlemskap i MUV ikke har noe med trossamfunn å gjøre. Vi kommer tilbake med et opplegg for innmelding.

En viktig oppgave for styret i år er å sørge for at vi får utlyst stilling som ‘forsamlingsleder’ i MUV. Målet har vært å få gjort dette i god tid før sommerferien. Vi har kommet godt i gang med givertjenesten og mangler per dags dato kun 7000 kroner i måneden i fast givertjeneste. Vi ønsker å vokse som fellesskap. Vi ønsker en åndelig leder som gir kontinuitet og binder oss sammen som fellesskap.
Dersom du føler at du hører hjemme på muv og ønsker å bidra. kan du gå inn på muvs hjemmeside www.norkirkenmelhus.no.

Da lederskapet var på lederskapsweekend i vår, ble vi utfordret til å finne 4 satsningsområder for muv de neste 6 månedene.
Vi tror at det er viktig å møtes også utenfor muv for å bygge relasjoner og fellesskap.
Vi satte ned følgende 4 mål:

1. Å få en fast ansatt “forsamlingsleder.”
2. Alle som går på muv skal være med i et småfellesskap (bibelgruppe).
3. Vi planlegger en weekend til høsten.
4. Vi planlegger en ny runde med alfakurs til høsten.

Dag Heggset og Kjell Arne Morland har allerede sagt at de vil undervise til høsten også, så nå mangler vi bare deltakere.
Det er lurt å allerede nå tenke på om du har lyst å bli med på Alfakurs til høsten, og om det er noen du kan invitere med deg.

Siste del av kvelden satt vi i grupper og diskuterte tanker om hvor muv vil framover.
Det kom flere gode forslag, og vi ble inspirert til å jobbe videre med dette.

Vi får stadig bekreftelser på at Gud vil muv.

Det skjer mye spennede på muv fremover, og det er godt å være med i et så flott fellesskap.”

DSC_0054_18