Om oss

Norkirken Melhus (tidligere MUV Melhus) er en menighet tilknyttet Normisjon.

Menighetens formål er å være et utrustende, åpent og levende kristent fellesskap for alle på Melhus. Vi ønsker å tjene mennesker rundt oss og å bidra til misjonsarbeid ute og hjemme.

 

 

Vår visjon lyder:

Et utrustende og åpent fellesskap som ved Guds kjærlighet ønsker å tjene mennesker rundt oss.    

 

 

Hvem er Norkirken for:

Norkirken er et åpent fellesskap for alle generasjoner. Velkommen skal du være!  

 

 

Historie

MUV (Nå Norkirken Melhus) ble etablert 2005 og var da tilsluttet Melhus bedehus sine tre eierorganisasjoner Normisjon, NLM og NMS. MUV stod den gang for Melhus Unge Voksne. En gjeng så behovet for et kristent fellesskap for unge voksne på Melhus og dannet MUV. Gjennom 11 år har MUV utelukket vært drevet av frivillig tjeneste, før fellesskapets første pastor, Rune Breivold Haugen, ble ansatt 01.01.2017.

I 2016 ble MUV Melhus tilsluttet alene organisasjonen Normisjon i forbindelse med ansettelse av pastor. Samarbeidet med NMS og NLM står fortsatt sterkt.

MUV Melhus har siden oppstarten hatt tilholdssted på Melhus bedehus.

I mars 2020 vedtok flertallet på årsmøtet at MUV skifter navn til Norkirken Melhus.