Om oss

Norkirken Melhus er en menighet tilknyttet Normisjon.

Menighetens formål er å være et utrustende, åpent og levende kristent fellesskap for alle på Melhus. Vi ønsker å tjene mennesker rundt oss og å bidra til misjonsarbeid ute og hjemme.

Vi samles til gudstjenester ca annenhver søndag. 

Andre aktiviteter og engasjement: Vi har utsendinger til Senegal, et større barnearbeid kalt mini-muv, ungdomsklubben Embrace, konfirmantarbeid, flere møtepunkt aktiviteter som småfellesskap, bønn- og lovsangssamlinger, Alpha-kurs, fotballgruppe, treningsgruppe og ulike frivillige tjenestegrupper.

 

 

Vår visjon lyder:

Et utrustende og åpent fellesskap som ved Guds kjærlighet ønsker å tjene mennesker rundt oss.    

 

 

Hvem er Norkirken for:

Norkirken er et åpent fellesskap for alle generasjoner i alle livets faser.   

 

 

Historie

Norkirken Melhus ble etablert 2005 og var da tilsluttet Melhus bedehus sine tre eierorganisasjoner Normisjon, NLM og NMS. Fellesskapet måtte ha et navn som kommuniserte hvem dette fellesskapet var myntet på. Navnet ble MUV, som den gang stod for Melhus Unge Voksne. En gjeng så behovet for et kristent fellesskap for unge voksne på Melhus og dannet MUV. Gjennom alle år har MUV (nå Norkirken Melhus) utelukket vært drevet av frivillig tjeneste. Menighetens første pastor og daglig leder, Rune Breivold Haugen, ble ansatt 01.01.2017.

I 2016 ble MUV Melhus tilsluttet alene organisasjonen Normisjon i forbindelse med ansettelse av pastor. Samarbeidet med NMS og NLM står fortsatt sterkt.

Menigheten har siden oppstarten hatt tilholdssted på Melhus bedehus.

I mars 2020 vedtok flertallet på årsmøtet at MUV skifter navn til Norkirken Melhus som et ledd i en større strategi. 

IMG_9181