MEDLEMSKAP I NORKIRKEN MELHUS

Kirka består av mennesker, og som medlem i Norkirken Melhus blir du en viktig del av et større fellesskap.

 

HVORFOR BLI MEDLEM?

Medlemskap og antall medlemmer sier kanskje noe om menigheten og dets plass/rolle i samfunnet, men det viktigste er hva det sier om deg. Som medlem sier du at her vil jeg tilhøre, dette vil jeg støtte og dette vil jeg være med å bygge videre.

Som medlem får du også stemmerett under årsmøtet (dersom du betaler i tide). Og medlemmer av barn og unge under 26 år genererer i tillegg statlig støtte til menigheten. Norkirken Melhus er tilsluttet Normisjon, en del av Den Norske Kirke. De under 26 år blir også medlem i Acta – barn og unge i Normisjon.

Hvordan bli medlem?

  1. Fyll ut personopplysningsskjemaet
  2. Betal kontigent
 – Medlemskontingent for Norkirken Melhus:
200 kroner per voksne medlem
60 kroner per barn/ung medlem

Kan betales via Vipps: 534221 eller kontonummer: 4230 53 58287

Merk betaling med navn og fødselsår på alle innmeldte.

For å kunne stemme ved årsmøtet må betalingen skje innen 01.mars 2022