PROGRAM:

FREDAG

Festkveld og nattcup

Fredagen er viet tenåringene. Først starter festkvelden i Salem Menighet der Impulsbandet kommer og leder lovsang. Daniel Hop Hanesen kommer å snakker med ungdommen.


Etterpå reiser vi til KVT der det blir arrangert nattcup i fotball (og evt. andre aktiviteter). Muligheter for overnatting.

19:00 Ungdomsmøte (Salem)
22:15 Avreise fra Salem
00:00 Nattcup (KVT)
02:00 Taco
03:00 Ro

LØRDAG

INSPIRASJON PÅ KVT

10:00 Dørene åpner

11:00 Kickoff for alle generasjoner

11:30 Bibeltime med Per Eriksen

-Tema: Levende og inkluderende
-Flergenerasjonsfelleskapet som attraktivt og utadrettet felleskap

Amazing race for tenåringene

-Eget opplegg for barna
(hoppeslott og aktiviteter i gymsal + presoul-samling)


13:00 Pause/kaffe/lunsj


14:00 Seminarer
Med Per Eriksen : TEMA: Om å være kristent fellesskap i 2018
(Muligheter og utfordringer, vekst, inkludere, inspirere og involvere)

Ungdomsseminar med Daniel Hop Hansen
TEMA: Gudsbilde

-Konsert for barna med trubadurene "TO"


15:30 Pause/kaffe

16:00 Avslutningsmøte for hele familien

17:15 Middag (bestilles ved påmelding)


20:00 Kveldsmøte i Salem Menighet for de som har mulighet

Tema: Kirke hele livet
(Menighetstilhørighet gjennom alle livets faser)


SØNDAG

AVSLUTNINGSGUDSTJENESTE

11:00 Gudstjeneste i Salem Menighet

Tema: Kjærlighet og enhet

(Med utgangpunkt i Paulus sine brev - det kristne fellesskap som ærlighetsfellesskap)