INSPIRASJON 2018


Levende og inkluderende

13- 15 april

Barn

Hoppeslott
Egen gymsal
Show med TO (Torkel og Ola)

Tenåringer

Amazing Race
Nattcup
Impulsbandet
Festkveld

Voksne og eldre

Møte med Per Eriksen
Bønn- og helbredelsesrom
Seminarer
Fellesskap

HOVEDTALER

PER ERIKSEN

PASTOR FREDRIKSTAD FRIKIRKE

PROGRAM

FREDAG

festkveld for tenåringene

Fredagen er viet tenåringene. Først starter festkvelden i Salem Menighet der Impulsbandet kommer og leder lovsang.

Etterpå reiser vi til KVT der det blir arrangert nattcup i fotball (og evt. andre aktiviteter). Muligheter for overnatting.

STARTTID: KL 19:00 -

LØRDAG

PÅ KVT

10:00 Dørene åpner

11:00 Kickoff for alle generasjoner

11:30 Bibeltime med Per Eriksen
- Amazing Race for tenåringene
-eget opplegg for barna
(hoppeslott og aktiviteter i gymsal)

13:00 Pause/kaffe/lunsj

14:00 Seminarer
-konsert for barna
- eget ungdomsseminar

15:30 Pause/kaffe

16:00 Avslutningsmøte for hele familien

17:15 Middag (bestilles ved påmelding)

20:00 Kveldsmøte i Salem Menighet for de som har mulighetSØNDAG

Avslutnigsgudstjeneste

11:00 Gudstjeneste i Salem Menighet

PÅMELDING

LOKASJON

Lokasjon fredag og søndag

Lokasjon lørdag

I SAMARBEID MED:

ORKLAND- FELLESSKAPET
SKOGN NORMISJON