Velkommen!

Norkirken Melhus er ikke en plass eller en bygning, men et levende og åpent fellesskap. Mer om vår visjon kan du lese her. På søndager samles vi ofte til gudstjeneste og i ukedagene er det mye aktivitet i våre små fellesskap. Norkirken drives i hovedsak av frivillige og medlemmer. Vi håper du kjenner at Norkirken er din plass og at du vil være med i en tjenestegruppe og bli med i et av våre mindre fellesskap.

Norkirken Melhus er tilknyttet Normisjon og Den norske kirke.