Team Senegal - Pionerarbeid blant Malinkéfolket i Øst-SenegalVi i Norkirken Melhus er gjennom bønn, finansiell støtte og ved å sende ut familien Svanholm Skogesal aktivt med på å dele Evangeliet i Øst-Senegal.

Familien Svanholm Skogesal er menighetens utsendinger til landet. Gunnar jobbet i Melhus kommune og Silje jobbet på Øya ungdomsskole før de ble ansatt som Normisjons utsendinger i 2019.

Familien, som tidligere holdt til på Rødde, består også av Snorre (født 2013), Einar (født 2016) og Ylva (født 2018).  I Senegal er Silje lærer for de norske barna, mens Gunnar er engasjert i evangeliserende arbeid og diakonal utvikling. De vil bo og jobbe i Øst-Senegal fram til sommeren 2022.

Hvor er Senegal og hvem er med i teamet?

Senegal ligger på vestkysten av Afrika og har byen Dakar som sin hovedstad. Det bor ca.17 millioner i landet som er på ca.60 % av Norges areal. Det bor ca.4% kristne i landet mens de resterende tilhører Islam. Malinkéfolket er et folk som holder til hovedsakelig i sør- og øst-Senegal, samt i flere av nabolandene til Senegal. Dette er en folkegruppe som per i dag i praksis ikke har mulighet til å bli kjent med Bibelens innhold eller ha kontakt med kristen virksomhet på annen måte.

Team Senegal består av:
– Gunnar og Silje med tre barn
– Andres og Kari Jøssang med fem barn
– Familien Haaland med fire barn (sendt ut av UiO).
– Anne-Gitte Stenhaug
– Vilde Tvenning Mæland
– Liv og Håkon Simonsen

 

Normisjons arbeid:

Normisjonen holder til i et område av landet hvor fattigdommen og de sosiale behovene er størst. Her ønsker vi å se Evangeliet slå rot og bære frukt blant Malinkéfolket.  Våre utsendinger vitner om Jesus gjennom å være til stede, i ord og i handling:  


 

        Vi har en aktiv kvinnegruppe som møtes hver uke for å høre bibelfortellinger og diskutere innholdet i dem. Vi ønsker å starte opp flere slike bibelgrupper. Gjennom naboskap, vennskap og i andre sosiale sammenhenger får utsendingene våre ofte mulighet til både å lære og å dele.

 

 

        Vi har opprettet partnerskap med et barnehjem og med Handikapforbundet i byen vi bor i. Normisjon er med som likeverdige partnere, følger utviklingen til disse, og gir råd der det er naturlig. Barnehjemmet mottar i tillegg en fast, begrenset finansiell støtte for å kunne lønne ansatte der.

 

        Vi er i ferd med å utvikle et større diakonalt prosjekt. Det vil rette seg mot særlig sårbare barn i regionen. Foreløpig er arbeidet i en sonderende fase hvor våre utsendinger samler informasjon for å bedre kunne treffe med riktig tiltak. Lokal forankring og lokale samarbeidspartnere er essensielt i dette arbeidet. Mer informasjon om dette vil komme.

Kom i kontakt med våre utsendinger

Om du ønsker å komme i kontakt med Gunnar og Silje så send gjerne spørsmål eller andre henvendelser direkte til de.

Du finner både Silje og Gunnar på facebook og kan sende de en direktemelding der, eller så kan du også nå de via mail: gunnar_ds@hotmail.com

Ønsker du å sende brev eller kort til familien så kan du få postadressen på etterspørsel via post@norkirkenmelhus.no

Dette kan du være med å be for:

        For at Evangeliet skal slå rot og bære frukt blant
Malinkéfolket i Øst-Senegal.
        For bibelgruppen som allerede er startet, og for opprettelsen av flere.
        For en sunn utvikling og oppfølging av diakonale prosjekt.
        For Snorre, Einar, Ylva, Silje og Gunnar. For god helse, sikkerhet og gode hverdager.
–      For utvikling av gode vennskap og gode relasjoner med lokale.
        For de andre utsendingene i Team Senegal

Dette kan du gjøre for å gi:

Vi i Norkirka Melhus er med å støtter dette pionerarbeidet økonomisk hver måned og om du også har lyst til å gi så kan du gjøre det  ved å gå inn på normisjon sine nettsider om Senegal-arbeidet: 
https://www.normisjon.no/vare-prosjekter/senegal/