Fellesskap i tider uten gudstjenester og andre samlinger

MUV Melhus forholder seg til FHI’s og kommunale retningslinjer og vil derfor ikke arrangere gudstjenester og andre fysiske sammenkomster fram til påske (i første omgang). Vi kommer tilbake til oppstart av gudstjenester. 

Noen opplever og møter tiden vi står oppe i med bekymring og redsel. Både for seg selv og andre nære og kjente som befinner seg i risikogruppen. 

Da er det godt å tilhøre en Gud som er mye større enn vår frykt og bekymring. En Gud som er Håp, og som inviterer oss til å følge håpet og ikke frykten. 

Som kirke skal vil være her for hverandre, hjelpe hverandre, be for hverandre og oppmuntre hverandre. Samtidig skal vi også være lys i verden. 

«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matteus 5,14-16)

Nedenfor finner du en oversikt over ulike måter vi som kirke kan være i enn tid som dette. Vi oppfordrer til å strekke ut en hånd til de som trenger det og melde i fra dersom du har behov eller trenger hjelp – uavhengig av om du er medlem av menigheten eller ikke. Terskelen er veldig lav og flere har et ønske om å få lov til å hjelpe til på en eller annen måte. 

HVORDAN BIDRA?

 • Samtalepartner: Meld deg tilgjengelig som samtalepartner. 
 • Forbeder
 • Hjemmebesøk (forbønnsgruppa kan også komme på hjemmebesøk dersom det lar seg gjøre praktisk)
 • Handle for hverandre, risikogruppa, eldre og for de som er i karantene. 
 • Last ned appen Nyby og registrer en bruker. Her får du oversikt over lokale behov i kommunen. Du takker selv ja til oppdrag når det evt passer for deg. 

MELD DEG PÅ LISTEN NEDENFOR.

PS! Ved hjemmebesøk og annen kontakt følger vi selvfølgelig FHI’s retningslinjer. Samtaler og forbønn kan både avtales og gjøres pr telefon, chat og videochat som et alternativ. 

TRENGER DU HJELP?

 • Noen å snakke med? Er du bekymret, ensom eller bare har behov for å snakke med noen, er det flere som blir glade og kan kontaktes for samtale. Enten over telefon eller annen. Meld ditt behov nedenfor.
 • Hjemmebesøk: Forbønngruppa organiserer hjemmebesøk og legger til rette for dette med trygge rammer. 
 • Forbønn: Har du spesielle bønneemnner er det flott om du melder disse inn. Det kan være for deg selv eller andre, store og små ting. 
 • Last ned appen Nyby og meld dine behov der. Da blir behovet synlig for alle i kommunen som ønsker å bidra – og du settes i kontakt med noen som kan hjelpe deg. 
 • Hindres du i å handle, hjelper vi deg mer enn gjerne. 

HVORDAN ENGASJERE SEG?

Evangeliseringen, kirkebygging og MUV Melhus stopper ikke opp selv om samfunnet i noen grad gjør det. 

I en tid med usikkerhet og frykt er det godt å tilhøre en Gud som står fast ved sine løfter, som er den samme i dag og til evig tid. Kanskje kan vi lære noe av den første menighet som opplevde en enorm forfølgelse og en fysisk og psykisk påkjenning langt større enn hva vi gjør nå. 

I apostlenes gjerninger kan vi lese at de stod sammen, elsket hverandre, de delte alt mellom seg, ingen manglet noe, de samlet seg daglig på tempelplassen og delte Guds ord – og flere kom til tro.

Det sier oss noe om viktigheten av å være fellesskap, være kirke uavhengig av situasjon og ha fellesskap med Gud. Nedenfor finner du en kategorisk oversikt over forskjellige ressurser for åndelig input – for alle generasjoner. Og enn oversikt over hvordan di kan være med å bygge kirke der du er. 

Den som sitter i skjul hos Den høyeste og finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til Herren: «Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til!» Han berger deg fra fuglefangerens snare, fra pest som legger øde. Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet er skjold og vern.
Salmisten
91 vers 1-4

Deltakelse

Online bønnesamlinger i MUV Melhus

Annenhver tirsdag i partallsuker kl 20-21 samles vil til bønn online på messenger. 

Hvordan bli med?

Send en melding til “Rune Breivold Haugen” på messenger og du blir med inn i gruppa.
 
Her kan du komme med bønneønsker og være med å be for menigheten, bygda vår og situasjonen vi står oppe i.
 
PS! Anbefaler at alle muter mikrofonen sin når de ikke prater. Dette for at det ikke skal bli mye støy.
 
Maksantallet er 50 deltakere.

Kapasitet til overs?

Pastor Rune er i pappaperm som setter noen begrensninger på informasjonsflyten og kommunikasjonen utad. Kan du tenke deg å være med å videreutvikle nettsiden, få ut informasjon, engasjere menigheten, ta initiativ til online bønnemøter eller andre samlinger er det en velsignelse om du tar kontakt. Ingen krav til stor kompetanse.

MUV-grupper, husfellesskap og bibelgrupper

Vi oppfordrer til å opprettholde de mindre fellesskapene gjennom telefon og digitale løsninger. Hør med din smågruppeleder hvordan det blir framover. Om du enda ikke har et småfellesskap, meld deg på via denne LINKEN

Handlehjelp og annet praktisk for menigheten

Se listen nedenfor. Ikke vær redd for å melde deg til tjeneste eller be om hjelp om du ikke kjenner på tilhørighet. Vi ønsker å nå ut til flest mulig.

Bønnedugnad hver dag kl 12.00

 
Vår generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Kvelland, kom med et en oppfordring i kjølevannet av koronautbruddet i Norge som hun postet på facebook.
 
 
I dag har jeg sendt meldingen under til alle ansatte i Normisjon. Kjære fb-venn, blir du med på bønn, du også?
 
En dugnad
I går ble det manet til dugnad for å begrense smitten av korona i landet vårt. Den dugnaden er vi med på!
 
Samtidig ønsker jeg å oppmuntre til en annen dugnad i tillegg. Nå når alle arrangementene vi skulle på er avlyst og du sannsynligvis enten sitter for deg selv på et hjemmekontor, holder deg i god avstand fra andre på jobben, eller tar deg av barn som ikke kan gå på skole og i barnehage, ja, så vil i hvert fall en del av oss ha bedre tid. Oppfordringen min er: Bli med på en bønnedugnad!
 
Jeg oppfordrer alle som kan, til å bli med på bønn hver dag kl 12. Det blir ikke på Skype eller lignende elektroniske løsninger. Bønnelinjene er gode nok i massevis uten elektronikken, og alle kan delta der de er enten det er fra hjemmekontor eller på en lekeplass med ungene. Vi er Guds folk sammen, også om vi ikke er fysisk samlet. Er du som meg, kan det imidlertid være lurt å sette på en alarm som minner deg på tiden. Sammen ber vi så for land og folk. Vi ber for menneskene rundt oss, ikke minst for dem som har det verre enn oss selv. Vi ber for syke og ensomme, for myndighetene, om kloke beslutninger, for verdenssituasjonen. Ikke minst ber vi for mennesker i andre land der helsevesenet er langt dårligere rustet for denne krisen.
Blir du med? Kl 12 er tiden!
 
En påminnelse og oppmuntring
Ganske sikkert vil det nå etterhvert komme endetidsprofetier fra ulike hold. Da kan det være på sin plass å minne om at også NTs forfattere mente at de levde i de siste tider. Og at Jesus ikke ba disiplene om å være redde, men derimot rette seg opp og løfte hodet. (Luk 21,28) Derfor vil jeg også minne om det som står i Rom 8: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? …. For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.»
 
Uansett hva som skjer, er vi i Guds hender. Hans kjærlighet i Kristus Jesus kan ingen skille deg fra.
 
Guds fred.

Gudstjenester, åndelig input og ressurser for alle generasjoner

Live gudstjeneste fra Salem Menighet hver lørdag kl 20:00-21:00

Tips til tale fra Life Church med Craig Groeschel

MUV Melhus sin egen podcast

Lese bibelen

Klikk på bildet og last ned bibel-appen gratis og meld deg på en leseplan

Barn og ungdom

Søndagsskolen legger ut video til barna hver søndag HER

Chris og Øystein sender live hver dag kl 12:00 og 11:00 på søndag HER

Barn og ungdom har tilgang til ressursen Bibel i fokus HER. Kan være lurt at en voksen veilleder i starten. 

 

Kom gjerne med flere tips!

Jeg kan bidra

  Jeg har behov

   Andre måter å holde seg oppdatert på

   Nyhetsmail

   Sms-liste