Påmelding til gudstjenester

Grunnet myndighetenes restriksjoner for offentlige arrangement, må vi i første omgang kjøre påmelding til våre gudstjenester. Dette for å enklere planlegge hver enkel gudstjeneste mtp smittevern. For det andre vil det være til hjelp for kommunen i en evt. smittesituasjon der man må gå i gang med smittesporing og orientere mennesker som har vært til stede. Siden bedehuset har begrenset med kapasitet, og at potensielt ikke noen skal ta en plass som ikke blir brukt, er påmelding bindende. Dersom det viser seg at vi har blitt for mange, vil du få beskjed om det. Vi kommer tilbake til max antall 

Vi håper vi snart kan arrangere gudstjenester sammen på en mer effektiv og enklere måte. I mellomtiden forholder vi oss til myndighetenes råd og restriksjoner. 

Datoer for resterende gudstjenester finner du i kalenderen på framsiden.

Søndag 23.august prøver vi å legge til rette for mini-muv. 

Velkommen til gudstjeneste!  

Påmeldingsskjema til gudstjenester finner du her:

Søndag 23.august kl 17:00 – Påmeldingsskjema

Søndag 06. september kl 12:00 –Konfirmantgudstjeneste –  Påmeldingsskjema