ARRANGEMENTET ER UTSATT – NY DATO OG LOKASJON KOMMER:

 

Velkommen til årsmøte i Norkirken Melhus 

TID: TBA

STED: TBA 


Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Valg av ordstyrer og referent

 3. Valg av to stemmeberettigede til å godkjenne protokollen

 4. Årsmelding for 2020

 5. Revidert regnskap for godkjenning

 6. Budsjettforslag 2021

 7. Forslag til vedtektsendring angående medlemskap

 8. Valg av styremedlemmer

 9. Eventuelt

  Etter årsmøte blir det pizza og prat om veien videre for menigheten. 

Alle som har meldt seg inn og betalt medlemskap innen 1. mars har stemmerett på årsmøtet. Dersom du enda ikke har betalt medlemskap, kan du gjøre det HER

PS! Vi gjør oppmerksom på at vi forholder oss til nasjonale og lokale smittevernregler. Det er derfor mulig at årsmøtet blir flyttet til et større lokale i Melhus. 

For å delta må du melde deg på via dette påmeldingsskjemaet

Etter årsmøte blir det pizza, brus og hyggelig prat!