MEDLEMSKAP I NORKIRKEN MELHUS

Kirke består av mennesker, og som medlem i Norkirken Melhus blir du en viktig del av et større fellesskap.

 

HVORFOR BLI MEDLEM?

  • Ved å bli medlem sier du at du ønsker å være en del av, og støtte opp om fellesskapet. PS.: du behøver ikke å melde deg ut fra andre kirkesamfunn!
  • Medlemmer under 26 år genererer et betydelig beløp med støtte fra Frifond.
  • Som medlem kan du stemme og si din mening på årsmøtet.

Norkirken Melhus er tilsluttet Normisjon, en del av Den Norske Kirke. De under 26 år blir også medlem i Acta – barn og unge i Normisjon.

Hvordan bli medlem?

  1. Fyll ut personopplysningsskjemaet
  2. Betal kontigent
 – Medlemskontingent for Norkirken Melhus:
200 kroner per voksne medlem
60 kroner per barn (1-12år)
100 kroner pr ung medlem (13- 26år)

Kan betales via Vipps: 534221
eller kotonummer: 4230 53 58287

Merk betaling med medlemskontingent og  årstall.
For å kunne stemme ved årsmøtet må betalingen skje før 01.februar