Velkommen!

MUV er ikke en plass eller en bygning, men et levende og åpent fellesskap. Mer om vår visjon kan du lese her. På søndager samles vi ofte til gudstjeneste og i ukedagene er det mye aktivitet i våre små fellesskap. MUV drives i hovedsak av frivillige og medlemmer. Vi håper du kjenner at MUV er din plass og at du vil være med i en tjenestegruppe og bli med i et av våre mindre fellesskap.

MUV er tilknyttet Normisjon og Den norske kirke.